Organizacja misji gospodarczych z 01.06.2012
Zakup usług prawnych z 01.06.2012
Promocja spółki - opracowanie broszur z 01.06.2012
Zakup usług doradczych z 01.06.2012
formularz oferty MMspzoo doradztwo w zakresie wyselekcjonowania partnerów-ZO PO IG
formularz oferty MMspzoo usługi prawne-ZO PO IG
formularz oferty MMspzoo promocja teksty merytoryczne do broszur-ZO PO IG
formularz oferty MMspzoo promocja-ZO PO IG
formularz oferty MMspzoo usługi prawne-ZO PO IG